ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Буџет


Ревидирано упутство за припрему буџета општине Љубовија за 2019.годину     
Извештај са јавне расправе     


Одлука о другим изменама одлуке о буџету     
Циљеви програма и програмских активности и униформна листа индикатора     


Обрасци за програмски буџет за 2019.годину     


Образац извештаја о учинку     


Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате за 2019.годину     


Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката     


Прилог 3 - Образац КИ - Образац за предлагање идеје капиталног пројекта     


Прилог 4 - Образац КР - Захтев за финансирање КП ција је реализација у току     


Прилог 5 - Образац КФ - Захтев за финансирање новог капиталног пројекта     


Упутство за попуњавање образаца за припрему програмског буџета општине Љубовија за 2019.годину     


Упутство за припрему буџета општине Љубовија за 2019.годину     
ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2017.ГОДИНЕ ДО 31.12.2017.ГОДИНЕ     


ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА     


ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2017.ГОДИНУ     


Образложење Одлуке о првим изменама одлуке о буџету општине Љубовија за 2018.годину     


Одлука о првим изменама одлуке о буџету општине Љубовија за 2018.годину     


Одлука о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2017.годину     


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2017.ГОДИНУ     
Упутство за I ребаланс буџета општине Љубовија за 2018.годину     


Обрасци за програмски буџет     
Одлука о буџету општине Љубовија за 2018.годину     


Образложење Одлуке о буџету општине Љубовија за 2018.годину     

Шестомесечни извештај буџета општине Љубовија за 2017.годину     


Извештај о извршењу одлуке о општине Љубовија за 2017.годину у периоду јануар – јун 2017.године     


Образложење извршења Одлуке о буџету општине Љубовија за период 01.01.2017. - 30.06.2017.године     


Деветомесечни извештај буџета општине Љубовија за 2017.годину     


Извештај о извршењу одлуке о општине Љубовија за 2017.годину у периоду јануар – септембар 2017.године     


Образложење извршења Одлуке о буџету општине Љубовија за период 01.01.2017. - 30.09.2017.године     

Одлука о другим изменама буџета општине Љубовија за 2017.годину     


Образложење Одлуке о другим изменама буџета општине за 2017.годину     

Одлука о завршном рачуну буџета општине Љубовија 2016     


Извештај о извршењу буџета     

Упутство за ребаланс буџета општине Љубовија за 2017. годину     

Циљеви програма и програмских активности и униформна листа индикатора     


Обрасци за програмски буџет     


Образац извештаја о учинку     


Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате     


Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката     


Прилог 3 - Комисије и уговори     


Табела - Предлог прихода и примања     


Табела - Предлог расхода и издатака     


Упутство за праћење и извештавање о учинку 18.5.2017     


Упутство за припрему буџета општине Љубовија 2018     


Упутство за припрему програмског буџета 18.5.2017     


Захтев за додатна средства     

Образложење Одлуке о првим изменама буџета општине за 2017.годину     


Одлука о првим изменама буџета општине Љубовија 2017     

Образложење Одлуке о буџету општине за 2017.годину     


Одлука о буџету општине Љубовија 2017     


Предлог плана извршења буџета - ППИ образац     


Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате     


Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката     


Прилог 3 - Комисије и уговори     


Захтев за промену квоте – ЗК образац     
Деветомесечни извештај     


Одлука о другим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2016.годину     


Одлука о трећим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2016.годину     


Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2016.годину     


Нацрт одлуке о буџету општине Љубовија за 2017. годину     


Образложење Нацрта одлуке о буџету општине Љубовија за 2017.годину     


Одлука о првим изменама и допунама одлуке буџету општине Љубовија 2016     


Одлука о завршном рачуну буџета 2015     


Упутство за припрему буџета општине Љубовија за 2017.годину     


Табела програмски буџет     


Табела капитални пројекти     


Табела 8 - Предлог плана расхода и издатака     


Табела 7 - Предлог плана прихода и примања     


Прилог 3 - Циљеви програма и програмских активности     


Табела зараде 1 - 6     
Одлука о буџету општине Љубовија за 2016.годину     


Четврте измене и допуне одлуке о буџету општине Љубовија за 2015.годину     


Упутство за припрему буџета општине за 2016. годину     


Табела 1 - 3 зараде     


Преглед капиталних пројеката 2016 - 2018     


Обрасци за припрему програмског буџета са додатним колонама     


Модел предлога финансијског плана корисника     
Одлука о завршном рачуну општине Љубовија за 2014. годину     


Одлука о другим изменама и допунама одлуке о буџету за 2015. годину     


Прве измене и допуне одлуке о буџету Љубовија 2015     


Одлуке о буџету општине Љубовија 2015     


Обрасци за припрему буџета за 2015. годину     


Одлука о буџету општине Љубовија за 2014.годину     


Одлукa о другим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2013. годину     


Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Љубовија за 2013. годину у периоду јануар - септембар 2013. године     


Одлукa о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2013. годину     


Одлука о буџету општине Љубовија за 2013.годину     


Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2012. годину