ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Општински акти


Пословник Скупштине Општине Љубовија     Списак овлашћених службених лица по члану 39. Закона о општем управном поступку     Одлука о Општинској управи општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија" број 1/2017)     


Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија" број 11/2017, 13/2017, 1/2018 и 7/2018)     
Извештај о јавној расправи о нацрту Статута општине Љубовија     
Статут општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија" број 3/2019)     


Статут општине Љубовија     Правилници


Правилник о категоризацији спортских организација     


Обрасци     Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Љубовија     


Обрасци     


Комисије


Решење о образовању жалбене комисије     

Организациона структура радних места