ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Озакоњење објеката


Стратегија локалног одрживог развоја општине Љубовија за период 2013. – 2022.године     


Стратегија управљања ризицима у општини Љубовија за период 2015. – 2018.године     


Локални акциони план за биодиверзитет општине Љубовија     


Локални план управљања отпадом за период 2013. – 2023.године     


Студија о одрживом коришћењу и заштити природних ресурса у прекограничном подручју Србија – Босна и Херцеговина     


План управљања ризиком од природног хазарда за општине Мали Зворник и Љубовија     


Програм развоја Подриња