ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

САСТАВ, БРОЈ, МАНДАТ И ПРАВО НА НАКНАДУ УПРАВНИХ ОДБОРА И НАДЗОРНИХ ОДБОРА КОЈЕ ИМЕНУЈЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА И СКУПШТИНСКИХ РАДНИХ ТЕЛА
Управни одбор: Средња школа "Вук Караџић" Љубовија
Броји 9 чланова.
Мандат 4 године.

1. Милан Петровић-локална самоуправа;
2. Александар Перић-локална самоуправа;
3. Александар Ђукић-локална самоуправа;
4. Вера Јаковљевић-савет родитеља;
5. Мирјана Дамњановић-савет родитеља;
6. Мирјана Спасојевић-савет родитеља;
7. Марко Медић-запослени;
8. Надежда Новаковић-запослени;
9. Драган Арсић –запослени.
Именован на основу Закона о основама система образовања и васпитања и Статута општине Љубовија Решењем Скупштине општине Љубовија.
Не остварује право на накнаду.


Управни одбор Библиотеке "Милован Глишић" Љубовија
Броји 5 чланова.
Мандат 4 године.

1. Марко Ђукић–председник-локална самоуправа;
2. Мирјана Мирић-члан, локална самоуправа;
3. Брано Петровић-локална самоуправа;
4. Стојан Ивановић-запослени;
5. Милан Николић-запослени.
Именован на основу Закона о библиотечко-информационој делатности и Статута општине Љубовија Решењем Скупштине општине Љубовија.
Не остварују право на накнаду.


Надзорни одбор Библиотеке "Милован Глишић" Љубовија
Броји 3 члана.
Мандат 4 године.

1. Снежана Гачић-председник-локална самоуправа;
2. Александар Недељковић-локална самоуправа;
3. Јасмина Јевтенић-запослени.
Именован на основу Закона о библиотечко-информационој делатности и Статута општине Љубовија Решењем Скупштине општине Љубовија.
Немају право на накнаду.


Управни одбор Центра за социјални рад
Броји 5 чланова.
Мандат 4 године.

1. Саша Миливојевић-председник-локална самоуправа;
2. Никола Степановић-локална самоуправа;
3. Милош Јовановић-локална самоуправа;
4. Веселиновић Јелена-запослени;
5. Маринковић Трајанка-запослени.
Именован на основу Закона о социјалној заштити и Статута општине Љубовија и Статута Установе Решењем Скупштине општине Љубовија.
Немају право на накнаду.


Надзорни одбор Центра за социјални рад
Броји 3 члана.
Мандат 4 године.

1. Слађана Давидовић-председник-локална самоуправа;
2. Милица Марковић-члан, локална самоуправа;
Из реда запослених нема.
Именован на основу Закона о социјалној заштити и Статута општине Љубовија и Статута Установе Решењем Скупштине општине Љубовија.
Немају право на накнаду.


Управни одбор Туристичке организације општине Љубовија
Броји 5 чланова.
Мандат 4 године.

1. Зоран Недељковић-председник-локална самоуправа;
2. Милан Петровић-члан, локална самоуправа;
3. Маја Андрић-локална самоуправа;
4. Драгољуб Пановић-члан, локална самоуправа;
5. Драган Ковачевић-члан, локална самоуправа.
Именован на основу закона о туризму и Статута општине Љубовија Решењем Скупштине општине Љубовија.
Немају право на накнаду.


Надзорни одбор Туристичке организације општине Љубовија
Броји 3 члана.
Мандат 4 године.

1. Раде Лазић-председник-локална самоуправа;
2. Немања Весић-члан, локална самоуправа;
3. Раде Јовановић-члан, локална самоуправа.
Именован на основу закона о туризму и Статута општине Љубовија Решењем Скупштине општине Љубовија.
Немају право на накнаду.


Основна школа "Петар Враголић" Љубовија- Школски одбор
Броји 9 чланова.
Мандат 4 године.

1. Милован Васић-члан,савет родитеља;
2. Бојан Ђурић-члан,савет родитеља;
3. Зоран Ђоковић-члан,савет родитеља;
4. Милорад Протић-члан, запослени;
5. Александар Марковић-члан, запослени;
6. Јелена Ђорђић-члан, запослени;
7. Богосав Павловић-члан, локална самоуправа;
8. Нада Беатовић-члан, локална самоуправа;
9. Милица Станчић-члан, локална самоуправа.
Именован на основу Закона о основама система образовања и васпитања и Статута општине Љубовија Решењем Скупштине општине Љубовија.
Не остварује право на накнаду.


Управни одбор Предшколска установа "Полетарац" Љубовија
Броји 9 чланова.
Мандат 4 године.

1. Ненадовић Милан-локална самоуправа;
2. Александар Којић-локална самоуправа;
3. Мићо Бабић-локална самоуправа;
4. Верица Павловић-запослени;
5. Славица Јевтић-запослени;
6. Снежана Томић-запослени;
7. Гордана Марковић-савет родитеља;
8. Јелена Петровић-савет родитеља;
9. Марија Реновчевић-савет родитеља.
Именован на основу Закона о основама система образовања и васпитања и Статута општине Љубовија Решењем Скупштине општине Љубовија.
Не остварује право на накнаду.


Управни одбор Дома здравља Љубовија
Броји 5 чланова.
Мандат 4 године.

1. Илија Весић-председник-локална самоуправа;
2. Душан Јовановић-локална самоуправа;
3. Мирослав Весић-локална самоуправа;
4. Снежана Јагодић-запослени;
5. Весна Алексић-запослени.
Именован на основу Закона о здраственој заштити и Статута општине Љубовија Решењем Скупштине општине Љубовија.
Немају право на накнаду.


Надзорни одбор Дома здравља Љубовија
Броји 3 члана.

1. Богосав Павловић-председник-локална самоуправа;
2. Јелена Степановић-члан, локална самоуправа;
3. Милка Васић-члан, запослени.
Именован на основу Закона о здраственој заштити и Статута општине Љубовија Решењем Скупштине општине Љубовија.
Немају право на накнаду.


Надзорни одбор у ЈП Љубовија
Броји 3 члана.

1. Милан Јовановић-председник-локална самоуправа;
2. Милан Станојевић-члан, локална самоуправа;
3. Дарко Павићевић-члан, запослени.
Именован на основу Закона о јавним предузећима Решењем СО Љубовија.
Накнада у висини Одлуке Општинског већа по предлогу надзорног одбора.


Надзорни одбор у ЈКП Љубовија
Броји 3 члана.

1. Сретен Цветојевић-председник-локална самоуправа;
2. Љубиша Павловић-члан, локална самоуправа;
3. Милан Весић-члан, запослени.
Именован на основу Закона о јавним предузећима Решењем СО Љубовија.
Накнада у висини Одлуке Општинског већа по предлогу надзорног одбора.


Комисија за избор и именовање
Броји 5 чланова.
Мандат 4 године.

1. Стеван Миловановић-председник;
2. Радиша Павићевић-члан;
3. Миодраг Гајић-члан;
4. Немања Весић-члан;
5. Милан Станојевић-члан;
Именована решењем СО Љубовија на основу Статута општине Љубовија.
Накнада: Неопорезиви део дневнице за службени пут у земљи по седници на којој присуствују.


Административно-мандатна комисија
Броји 3 члана.
Мандат 4 године.

1. Иван Игњатовић-председник;
2. Раде Игњатовић-члан;
3. Бошко Пантић-члан;
Именована решењем СО Љубовија на основу Статута општине Љубовија.
Накнада: Неопорезиви део дневнице за службени пут у земљи по седници на којој присуствују.


Комисија за прописе
Броји 5 чланова.
Мандат 4 године.

1. Мирослав Младеновић;
2. Светлана Павловић;
3. Љубиша Живковић;
4. Горан Лукић;
5. Милован Марковић. Именована решењем СО Љубовија на основу Статута општине Љубовија.
Накнада: Неопорезиви део дневнице за службени пут у земљи по седници на којој присуствују.


Комисија за представке и притужбе
Броји 3 члана.
Мандат 4 године.

1. Нада Беатовић;
2. Милорад Радосављевић;
3. Милица Степановић. Именована решењем СО Љубовија на основу Статута општине Љубовија.
Накнада: Неопорезиви део дневнице за службени пут у земљи по седници на којој присуствују.


Комисија за одређивање назива тргова и улица и заселака на територији општине Љубовија
Броји 7 чланова.
Мандат 4 године.

1. Богдан Топаловић, члан;
2. Милун Полић, члан;
3. Сретен Цветојевић, члан-председник;
4. Александар Маринковић, члан;
5. Светлана Шишић, члан-зам.председника;
6. Василије Ђукановић, члан;
7. Нада Давидовић, члан.
Именована решењем СО Љубовија на основу Статута општине Љубовија.
Накнада: Неопорезиви део дневнице за службени пут у земљи по седници на којој присуствују.


Одбор за развој пољопривреде и туризма општине Љубовија
Броји 5 чланова.

1.Милисав Вићентић;
2.Стјепан Ранковић;
3.Пантић Милорад;
4.Славиша Васић ;
5.Обрен Рајић.
Именована решењем СО Љубовија на основу Статута општине Љубовија.
Накнада: Неопорезиви део дневнице за службени пут у земљи по седници на којој присуствују.


Комисија за планове општине Љубовија
Броји 8 чланова.
Мандат 4 године.

1.Миладин Милановић, председник;
2.Јелена Jовановић, члан;
3.Бобан Томић, члан;
4.Милан Станојевић, члан;
5.Милан Јовановић, члан;
6.Небојша Алексић, члан;
Два представника надлежног Министарства.
Именована решењем СО Љубовија на основу Статута општине Љубовија.
Накнада: Неопорезиви део дневнице за службени пут у земљи по седници на којој присуствују.


Локални савет за запошљавање општине Љубовија
Броји 5 чланова.
Мандат 4 године.

1. Драгољуб Степановић-председник-локална самоуправа;
2. Светлана Томић-члан, локална самоуправа;
3. Слађана Милутиновић-представник НСЗ;
4. Драгутин Ђорђић-представник предузетника;
5. Павићевић Дарко.
Именована решењем СО Љубовија на основу Статута општине Љубовија.
Немају накнаду


Комисија за именовање директора јавних предузећа
1. Владимир Петровић, дипломирани правник, представник локалне самоуправе, председник;
2. Софија Продановић, дипломирани правник, представник локалне самоуправе, члан;
3. Јелена Пуцаревић, дипломирани економиста, представник локалне самоуправе, члан;
4. Стана Васић, дипломирани правник, представник Сталне конференције градова и општине, члан.
У Комисију, као представници надзорних одбора јавних предузећа, именују се:
1. Сретен Цветојевић, испред Надзорног одбора ЈКП "Стандард" Љубовија, члан;
2. Милан Јовановић, испред Надзорног одбора ЈП "Љубовија" Љубовија, члан.
Именована решењем СО Љубовија на основу Статута општине Љубовија.
Накнада: Неопорезиви део дневнице за службени пут у земљи по седници на којој присуствују.


Савет за здравље општине Љубовија истекао мандат
1. Љубиша Живковић, председник, представник локалне самоуправе;
2. др.Снежана јагодић, члан, представник Дома здравља Љубовија;
3. Ковиљка Игњатовић-представник грађана из реда пацијената;
4. Вера Живановић-члан, представник Фонда за здраствено осигурање;
5. др.Милијана Поповић-Завод за јавно здравље.
Именован на основу Закона о јавном здрављу и Статута општине Љубовија решењем СО Љубовија.
Накнада: Неопрезиви део дневнице за службени пут у земљи по седници на којој присуствују.