ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Општинска управа
Општинска управа, као јединствена служба, образована је за непосредно спровођење и извршавање закона, општинских и других прописа, као и омогућавање остваривања права грађана. У Општинској управи општине Љубовија образују се четити одсека и то:
 1. Одсек за општу управу и друштвене делатности,
 2. Одсек за привреду и финансије ,
 3. Одсек за локалну пореску администрацију
 4. Одсек за инспекцијске, саобраћајне, комуналне делатности и урбанизам.


За обављање одређених послова из надлежности општине, у оквиру одсека за општу управу образују се месне канцеларије за следећа подручја:
 1. Месна канцеларија Узовница, за насељено место Узовница
 2. Месна канцеларија Црнча, за насељено место Црнча
 3. Месна канцеларија Селанац, за насељено место Селанац и Рујевац
 4. Месна канцеларија Доња Оровица, за насељено место Доња Оровица, Горња Оровица,Оровичка Планина, Горња Љубовиђа, Торник
 5. Месна канцеларија Савковић за насељено место Савковић и Торник
 6. Месна канцеларија Горње Кошље за насељено место Горње Кошље
 7. Месна канцеларија Цапарић за насељена места Цапарић, Леовић и Врхпоље
 8. Месна канцеларија Горња Трешњица за насељена места Горња Трешњица, Дрлаче
 9. Месна канцеларија Грачаница за насељена места Грачаница, Постење, Соколац
 10. Служба у Љубовији за насељена места Љубовија, Доња Љубовиђа, Лоњин, Дубоко, Кашице, Поднемић.


У самој Општинској управи општине Љубовија је запослено 55 радника. Квалификациона структура запослених лица у Општинској управи је следећа: ВСС – 14, ВШС – 8, ССС – 20 и осталих – 13. У оквиру Општинске управе општине Љубовија од 01.01.2008. године постоји и ради Подружни центар за рурални развој општине, а од 2008. године основана је и ради Канцеларија за младе општине Љубовија.