ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Обједињена процедура за добијање грађевинских дозвола - Локацијски услови


Нацрт закључака о одбацивању - Веселиновић     


Нацрт закључака о одбацивању ЕПС    


Обједињена процедура за добијање грађевинских дозвола - Грађевинске дозволе


Грађевинска дозвола - Лукић Жељко и Лукић Бранко     

Грађевинска дозвола - Јевтић Слободан     


Грађевинска дозвола - Новаковић Владан    


Обједињена процедура за добијање грађевинских дозвола - Употребне дозволе


Решење о издавању употребне дозволе - Гајић Обрен     


Обједињена процедура за добијање грађевинских дозвола - Решење по члану 145


Решење о одобрењу извођења радова СТЗР Вргањ     


Закључак о одбацивању СТЗР Вргањ