ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Пољопривреда
Пољопривредне површине у Општини Љубовија заузимају 57,5% укупне њене површине.

Пољопривредне површине ове општине се налазе углавном у поседу индивидуалног сектора.

Производна орјентација у примарној производњи се карактерише сточарско-воћарско-ратарским смером производње.

Расположиве пољопривредне ораничне површине се дужи низ година а и сада нерационално користе.

Пољопривредна производња на подручју општине поред индустрије и рударства чини највећи извор стварног друштвеног производа (око 30%).