ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Јавне расправе о буџету


Позив за учешће у јавној расправи     

Програм јавне расправе     

Нацрт Одлуке о буџету општине Љубовија за 2024.годину     
Извештај о спроведеном процесу јавне расправе о нацрту Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о буџету за 2023.годину     
Позив за учешће у јавној расправи     

Програм јавне расправе     

Нацрт Одлуке о II изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2023.годину     
Упутство за припрему II ребаланса буџета општине Љубовија за 2023.годину     

Обавештење о почетку рада на припреми прописа - II ребаланс буџета 2023     
Извештај о спроведеном процесу јавне расправе о нацрту Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету за 2023.годину     
Обавештење о почетку рада на припреми прописа - I ребаланс буџета 2023     

Позив за учешће у јавној расправи     

Програм јавне расправе     

Нацрт Одлуке о I изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2023.годину     
Позив за јавну расправу - нацрт Одлуке о буџету за 2023.годину     

Програм јавне расправе - нацрт Одлуке о буџету за 2023.годину     

Нацрт Одлуке о буџету општине Љубовија за 2023.годину     

Извештај о спроведеној јавној расправи - нацрт Одлуке о буџету за 2023.годину     
Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о буџету за 2022.годину     

Позив за јавну расправу - нацрт Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о буџету за 2022.годину     

Програм јавне расправе - нацрт Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о буџету за 2022.годину     

Нацрт Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о буџету за 2022.годину     

Извештај о спроведеној јавној расправи - нацрт Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о буџету за 2022.годину     
Позив за јавну расправу - нацрт Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету за 2022.годину     

Програм јавне расправе - нацрт Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету за 2022.годину     

Нацрт Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету за 2022.годину     

Извештај о спроведеној јавној расправи - нацрт Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету за 2022.годину     
Позив за јавну расправу - нацрт Одлуке о буџету за 2022.годину     

Програм јавне расправе - нацрт Одлуке о буџету за 2022.годину     

Нацрт Одлуке о буџету општине Љубовија за 2022.годину     

Извештај о спроведеној јавној расправи - нацрт Одлуке о буџету за 2022.годину