ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Рани јавни увид Елаборатa за потребе раног јавног увида плана генералне регулације за насељено место Љубовија
објављено: 09. 12. 2021, 07:22
 
  • 848

На основу чл. 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 -одл. УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одл.УС, 50/2013- одл.УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 - одлука УС,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 37/2019 – др. закон 9/20 и 52/2021) и чл.37-42 Правилника о садр ...

 
Обавештење за референдум
објављено: 03. 12. 2021, 09:17
 
  • 847

Преузмите Обавештење које се односи на расписани републички референдум ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, који ће се одржати 16. јануара 2022. године :

Обавештење за референдум ...

 
Рани јавни увид ПДР за изградњу канализационе мреже у насељу Црнча
објављено: 01. 12. 2021, 09:05
 
  • 846

У складу са чл. 45.а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10 - Одлука УС РС, IУз бр. 74/10, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС РС бр. IУз-233/09, 50/13 - Одлука УС РС бр. IУз-295/09, 98/13 - Одлука УС РС бр. IУз-68/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/20 ...

 
Нацрт Одлуке о буџету општине Љубовија за 2022. годину
објављено: 25. 11. 2021, 11:28
 
  • 845

Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине Љубовија обавештава све заинтересоване учеснике у креирању буџета да је, дана 25.11.2021. године, објављен Нацрт Одлуке о буџету општине Љубовија за 2022. годину и заказана јавна расправа о истом. Расправа поводом нацрта одлуке одржаће се дана 10.12.2021. године са почетком у 12,00 часова, у кон ...

 
Позив за XIV редовну седницу Скупштине општине Љубовија
објављено: 23. 11. 2021, 12:12
 
  • 844

Преузмите Позив за XIV редовну седницу Скупштине општине Љубовија која ће се одржати у сали Скупштине општине Љубовија 30.11.2021.године са почетком у 10 часова: ...

 
Упутство за припрему IV ребаланса буџета општине Љубовија за 2021. годину
објављено: 22. 11. 2021, 11:48
 
  • 843

Преузмите Упутство за припрему предлога IV ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Љубовија за 2021.годину :

Упутство за припрему предлог ...

 
Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Љубовија у 2021. години за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури
објављено: 18. 11. 2021, 09:32
 
  • 842

Преузмите Одлуку о расписивању Јавног конкурса за доделу средстава из буџета општине Љубовија у 2021.години за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури у области аматерског културног стваралаштва, изворног народног стваралаштвa и очувања нематеријалног културног наслеђа : ...