ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Општинска управа – Обавештење
објављено: 14. 05. 2019, 05:57
 
  • 669

На основу чл.10. став 1. а у вези са чл. 29.став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", број 135/2004 и 36/2009), Oпштинска управа Општине Љубовије oбјављује следеће :

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну среди ...

 
Општинска управа - Обавештење
објављено: 07. 05. 2019, 06:39
 
  • 668

На основу чл.10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", број 135/2004 и 36/2009), Oпштинска управа Општине Љубовије oбјављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


о донетом решењу да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Радио базна станица ...

 
Јавни конкурси за попуњавање радних места
објављено: 18. 04. 2019, 11:53
 
  • 667

Преузмите Јавни конкурс за попуњавање радног места координатор локалног економског развоја - расписан за пријем у радни однос два извршиоца и Јавни конкурс за попуњавање радног места послови ажурирања бирачког списка: ...

 
Јавни увид Нацрта Плана детаљне регулације за изградњу објекта водоснабдевања на територији општине Љубовија -Извориште Грабовица
објављено: 18. 04. 2019, 11:29
 
  • 666

Нацрта Плана детаљне регулације за изградњу објекта водоснабдевања на територији општине Љубовија "Извориште Грабовица", у К.О.Горња Буковица и Извештај о Стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације "Извориште Грабовица", у К.О. Горња Буковица и К.О. Доња Буковица на животну средину, општина Љубовија изложен је на јавни увид у згради општин ...

 
Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања у 2019. години
објављено: 09. 04. 2019, 18:38
 
  • 665

Преузмите Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања у 2019.години и Конкурс за суфинансирање пројеката медијских садржаја за 2019.годину са припадајућим обрасцима: ...

 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за давање у закуп пословног простора магацина Стара пекара
објављено: 09. 04. 2019, 08:26
 
  • 664

Преузмите Одлуку о избору најповољнијег понуђача за давање у закуп пословног простора магацина Стара пекара : ...

 
Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу објекта Центра за социјални рад "Љубовија", Љубовија
објављено: 29. 03. 2019, 08:01
 
  • 663

Општинска управа општине Љубовија организује јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу објекта Центра за социјални рад "Љубовија", Љубовија на катастарској парцели број: 959/1 К.О. Читлук инвеститора Општинске управе општине Љубовија.
Јавна презентација истог Урбанистичког пројекта који је ...