ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Листа вредновања и рангирања поднетих програма/пројеката по Јавном конкурусу за доделу средтава из буџета општине Љубовија у 2020. години
објављено: 13. 03. 2020, 13:57
 
  • 725

Преузмите Листу вредновања и рангирања поднетих програма/пројеката по Јавном конкурусу за доделу средстава из буџета општине Љубовија у 2020.години години за финансирање и суфинансирање програма/пројеката удружења који су од јавног интереса за општину Љубовија у 2020.години: ...

 
Оглас о излагању на рани јавни увид Елабората ПДР за "Давидовићи" Љубовија
објављено: 09. 03. 2020, 13:45
 
  • 724

На основу члана 45 a. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 24/11 и 121/12, 42/13,-одлука УС, 50/13,-одлука УС, 98/13,-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 -др.закон и 9/20) и члана 37. и 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирањ ...

 
Измене и допуне позива за подношење понуда за набавку услуге кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода
објављено: 06. 03. 2020, 13:39
 
  • 723

Преузмите Измене и допуне позива за подношење понуда за набавку услуге кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода : ...

 
Излагање на увид дела Јединственог бирачког списка за подручје општине Љубовија
објављено: 05. 03. 2020, 12:47
 
  • 722

Преузмите Обавештење о Излагању на увид дела Јединственог бирачког списка за подручје општине Љубовија : ...

 
Рани јавни увид поводом израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године
објављено: 04. 03. 2020, 09:51
 
  • 721

Одлука о изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године донета је на седници Владе и објављена у "Службеном гласнику РС", брoj 48/19. ...

 
Јавни конкурс за избор чланова Локалног антикорупцијског форума (ЛАФ)
објављено: 02. 03. 2020, 13:20
 
  • 720

Преузмите текст конкурса, образац пријаве и образац изјаве за чланство у локалном антикорупцијском форуму општине Љубовија :

Текст конкурса ...

 
Позив за подношење понуда - набавка дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода
објављено: 28. 02. 2020, 13:58
 
  • 719

Преузмите Позив за подношење понуда - набавка дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода : ...