ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Општински акти


Статут општине Љубовија     


Систематизација радних места     Правилници


Правилник о категоризацији спортских организација     


Обрасци     Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Љубовија     

Комисије


Решење о образовању жалбене комисије     

Организациона структура радних места