ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Кањон Трешњице
Река Трешњица извире на југозападној страни Повлена на висини од 1185 m, а улива се у Дрину код Горње Трешњице на висини од 180 m. Изразито клисураста долина Трешњице је делимично и кањонског изгледа. Средњим током протиче кроз живописни кањон дуг близу 6 km, који је усечен у 800-1000 m високој површи. У кањону Трешњица прима највеће десне притоке - Сушицу и Трибућу.

Трибућа је водом најбогатија притока Трешњице, дуга је 7 km и извире испод Торничке Бобије. Својим доњим током раздваја висораван Бошковац од горњокошљанске површи, градећи скоро непроходну клисуру атрактивну за планинаре.

Специфично за кањон Трешњице је то да сваког прoleћа излази из Дрине на природни мрест риба младица, "краљица" Дрине. На реци Трешњици изграђен је пуносистемски рибњак калифорнијске пастрмке. Примена савремене технологије која се заснива на убацивању течног кисеоника у воду јединствена је на просторима Србије, чиме се утростручила годишња производња.

Кањон Трешњице је природно добро од изузетног значаја, које је стављено под заштиту, ради очувања станишта популације природне реткости белоглавог супа. Један је од најлепших кањона и представља станиште за 17 парова орла белоглавог супа, који је још једино настањен у кањону Увца. Најкрупнија је птица грабљивица у овом крају и храни се искључиво остацима угинулих животиња, па га због изузетне санитарне улоге називамо "Царем висина и чистацем природе".

Белоглави суп је угрожена врста којој прети истребљење и еколози чине све да их спасу од нестајања. Женка у току године положи само једно јаје и из тог разлога их је изузетно тешко заштитити и сачувати од нестајања. Специфично за кањон Трешњице је то да сваког прoлeћа излази из Дрине на природни мрест риба младица, "краљица Дрине".