ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Рани јавни увид
објављено: 28. 01. 2022, 07:34
 

У складу са чл. 45.а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09,...9/2020 и 52/2021) и чл. 37. и 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС" бр. 32/19), Општинска управа општине Љубовија, оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД


Поводом израде: 1) Плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Горња Љубовиђа;
2) Плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Доња Љубовиђа;
3) Плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже, постројења за пречишћавање отпадних вода у приступних саобраћајница према реци Дрини у насељу Дрлаче;
4) Плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже, постројења за пречишћавање отпадних вода у приступних саобраћајница према реци Дрини у насељу Врхпоље;
5) Плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже, постројења за пречишћавање отпадних вода у приступних саобраћајница према реци Дрини у насељу Горња Трешњица;
6) Плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже, постројења за пречишћавање отпадних вода у приступних саобраћајница према реци Дрини у насељу Узовница;

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 28. јануара до 11. фебруара 2022. године у просторијама Општинске управе општине Љубовија са седиштем у Љубовији у улици Војводе Мишића бр. 45 у канцеларији бр. 20. као и преко интернет странице oпштинског сајта www.ljubovija.rs.
Носилац израде овог плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине и конкретним ефектима планирања.
Заинтересована правна и физичка лица могу у току трајања раног јавног увида закључно са 11. фебруаром 2022. године, доставити примедбе и сугестије у писаној форми Општинској управи Љубовија – Служби за урбанизам на напред наведене планове.
Све примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планског документа могу утицати на планска решења.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА