ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПИМАРНУ ПРЕРАДУ ЏИБРЕ
објављено: 21. 05. 2021, 06:13
 

На основу чл.10. став 1. а у вези са чл. 29.став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", број 135/2004 и 36/2009 ), Oпштинска управа Општине Љубовије oбјављује следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПИМАРНУ ПРЕРАДУ ЏИБРЕ, чија се реализација планира на катастарској парцели бр. 1167/1 и 1167/8 К.О. Лоњин, општина Љубовија.
Носилац пројекта Дестико М&М доо Љубовија поднеo је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПИМАРНУ ПРЕРАДУ ЏИБРЕ, чија се реализација планира на катастарској парцели бр. 1167/1 и 1167/8 К.О. Лоњин, општина Љубовија.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Општинске управе Општине Љубовија, канцеларија бр. 3.,радним даном у времену од 10.00 - 13.00 часова.
Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Општинске управе Општине Љубовија, ул. Војводе Мишића бр. 45. 15325 Љубовија.