ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
објављено: 13. 05. 2021, 06:26
 

На основу чл.10. став 1. а у вези са чл. 29.став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", број 135/2004 и 36/2009), Oпштинска управа Општине Љубовије oбјављује следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: ГСМ и УМТС МРЕЖА ЈАВНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА, ЛОКАЦИЈА: SA76/SAU76/SAO76 Gornja Trešnjica, чија се реализација планира на катастарској парцели бр. 1284, К.О. Доње Кошље 1, општина Љубовија.
Носилац пројекта Телеком Србија А.Д. Таковска 2, Београд поднеo је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: : ГСМ и УМТС МРЕЖА ЈАВНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА, ЛОКАЦИЈА: SA76/SAU76/SAO76 Gornja Trešnjica, чија се реализација планира на катастарској парцели број 1284 К.О.Доње Кошље 1, Општина Љубовија.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Општинске управе Општине Љубовија, канцеларија број 3. радним даном у времену од 10.00 - 13.00 часова.
Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Општинске управе Општине Љубовија, ул. Војводе Мишића бр. 45. 15325 Љубовија.