ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Јавни увид у нацрт просторног плана републике Србије
објављено: 06. 04. 2021, 08:15
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, оглашава ЈАВНИ УВИД у нацрт ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035.ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035.ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.
ЈАВНИ УВИД у нацрт ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА, који је изложен у згради општине Љубовија, соба број 29, III спрат, улица Војводе Мишића, број 45, у Љубовији одржаће се од 05. АПРИЛА ДО 05. МАЈА 2021.године, у трајању од 30 дана .
Обавештавају се сва заинтересована правна и физичка лица да за време трајања јавног увида могу поднети примедбе на изложени нацрт ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА, закључно 05. МАЈА 2021. године на обрасцу који могу преузети у Служби за урбанизам, а објављен је и на интренет страници општине Љубовија и то : у згради општине Љубовија, соба број 29, III спрат, улица Војводе Мишића, број 45, у Љубовији или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд, а могу бити достављене и електронском поштом на e-mail : pprs@mgsi.gov.rs.

Оглас о покретању јавног увида

Образац за примедбе и сугестије

Просторни план републике Србије од 2021. до 2035.године

Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана републике Србије од 2021. до 2035.године на животну средину