ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Обавештење – поплаве 2020.године
објављено: 27. 08. 2020, 12:50
 

Поводом поступака који се односе на остваривање права на државну новчану помоћ у циљу обнове породичних стамбених објеката оштећених у поплавама током јуна месеца 2020. године обавештавају се грађани општине Љубовија да је рок за пријаву настале штете истекао закључно са даном 26.08.2020. године.
Члан 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде предвиђа да јединица локалне самоуправе позива грађане да пријаве штету у року који не може бити краћи од 15 ни дужи од 60 дана од дана објављивања позива.
Како је позив за пријаву настале штете објављен дана 27.06.2020. године, сагласно напред наведеном, последњи дан рока за пријаву штете је 26.08.2020. године.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА