ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Накнада за заштиту и унапређивање животне средине омогућена електронским путем на Порталу ЛПА
објављено: 17. 07. 2020, 10:15
 

Од суботе 18.јула, на Порталу ЛПА lpa.gov.rs биће омогућено електронско подношење пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (ЕКО такса) на Обрасцу 1 за 2020.годину.
Обавештавају се обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине – предузетници и правна лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину, да 31.јула 2020.године истиче рок за подношење пријаве на Обрасцу 1 за 2020.годину.
Напомене у вези уноса података у пријаву - Образац 1:
потребно је у пријави навести период и годину на које се пријава односи (пошто податак о периоду није саставни део обрасца),
уноси се тачан износ годишњег прихода из претходне године (не у хиљадама динара),
у поље "јединице локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност" уноси се укупан број јединица локалних самоуправе, односно градских општина у којима обвезник накнаде обавља претежну делатност.
Пријаве за претходну 2019.годину, за период од 07. до 31.децембра, не могу се подносити електронски.