ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Седница општинског већа
објављено: 28. 03. 2013, 14:20
 

28. март 2013. године - Седница ће се одржати у просторијама општине Љубовија са почетком у 20 часова.За ову седницу заказан је следећи дневни ред:

1) Утврђивање предлога Одлуке о приступању оснивања Регионалне развојне агенције Подриња, Подгорине и Рађевине;
2) Утврђивање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о условном отпису камата и мировању пореског дуга;
3) Разматрање годишњег Програма заштите и уређења коришћења пољопривредног земљишта за општину Љубовија;
4) Доношење Одлуке о поверавању одржавања водотока II реда ЈП "Љубовија" Љубовија;
5) Разматрање Извештаја о раду КУД "Азбуковица" Љубовија за 2012. годину, Плана и Програма рада за 2013. годину;
6) Разматрање Извештаја о пословању ТОЉ-а за период од 03.12.2012. – 31.12.2012. године и Програм рада за 2013. годину;
7) Разматрање Извештаја о раду Фонда за безбедност саобраћаја Општине Љубовија за 2012. годину;
8) Разматрање Извештаја о раду школе за основно образовање одраслих Обреновац;
9) Доношење Одлуке о приступању изради локалног акционог плана родне равноправности општине Љубовија;
10) Утврђивање предлога Одлуке о приступању изради локалног биолошког акционог плана за потребе општине Љубовија;
11) Утврђивање предлога Одлуке Стратегије локалног одрживог развоја општине Љубовија;
12) Разматрање жалби на решења општинских служби;
13) Разматрање пристиглих захтева из области:
– комуналног уређења,
– социјалних питања.
14) Питања и предлози.