ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Четврта редовна седница Скупштине Општине Љубовија
објављено: 18. 02. 2013, 20:45
 

25.02.2013.године у сали Скупштине Општине у Љубовији одржаће се четврта редовна седница Скупштине Општине Љубовија. Седница ће се одржати према следећем дневном реду:

1.Доношење Одлуке о потврђивању мандата одборника;
2.Потврђивање Одлуке о условном отпису камата и мировању пореског дуга;
3.Доношење Одлуке о одобравању олакшица за пословање и развој предузетништва у општини Љубовија;
4.Доношење Одлуке о утврђивању потреба за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Љубовија;
5.Доношење Одлуке о ауто - такси превозу путника на територији општине Љубовија;
6.Доношење Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем и путевима "Љубовија" ради усклађивања са Законом о јавним предузећима;
7.Доношење Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Стандард" ради усклађивања са Законом о јавним предузећима;
8.Доношење Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу МХЕ "Тартићи" на Соколској реци и Закућанском потоку;
9.Доношење Одлуке да се израђује стратешка процена утицаја на животну средину за План детаљне регулације за изградњу МХЕ "Тартићи" на Соколској реци и Закућанском потоку;
10.Доношење Одлуке о измени Одлуке о приступању изради Локалног плана управљања отпадом;
11.Разматрање Извештаја о раду Центра за социјални рад "Љубовија" и Установе за одрасле и старије за 2012. годину и Програма рада Центра за социјални рад "Љубовија" и Установе за одрасле и старије за 2013. годину;
12.Доношење Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Библиотеке "Милован Глишић" Љубовија;
13.Доношење Решења о именовању директора Библиотеке "Милован Глишић" Љубовија;
14.Доношење Решења о продужењу мандата вршиоца дужности директора ЈКП "Стандард" Љубовија;
15.Доношење Решења о разрешењу Изборне комисије општине Љубовија;
16.Доношење Решења о именовању Изборне комисије општине Љубовија;
17.Доношење Решења о констатовању престанка мандата председнику и члановима Надзорног одбора ЈП "Љубовија" Љубовија;
18.Доношење Решења о констатовању престанка мандата председнику и члановима Надзорног одбора ЈКП "Стандард" Љубовија;
19.Доношења Решања о разрешењу председника и чланова Управног одбора Фонда солидарне стамбене изградње;
20.Доношења Решања о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда солидарне стамбене изградње;
21.Доношење Решења о разрешењу члана Управног одбора ПУ "Полетарац" Љубовија;
22.Доношење Решења о именовању члана Управног одбора ПУ "Полетарац" Љубовија;
23.Доношење Решења о разрешењу члана Управног одбора Туристичке организације општине Љубовија;
24.Доношење Решења о именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Љубовија;
25.Одборничка питања.