ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Обавештење локалне пореске администрације
објављено: 30. 12. 2012, 22:34
 

ОБАВЕШТЕЊЕ СВИМ ВЛАСНИЦИМА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЉУБОВИЈА О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА ИМОВИНУ


На основу Закона о порезу на имовини ,порески обвезници су у обавези да поднесу пореску пријаву за имовину са тачним подацима најкасније до 31.марта године за коју се врши утврђивање пореза на имовину.
Позивамо све грађане,и оне који нису до сада подносили пријаву и оне који су до сада подносили пореску пријаву, а имају промене у вези непокретности да што пре поднесе пореску пријаву,јер сте као обвезник дужни да у року од 10 дана од настанка такве промене, са потребном документацијом поднесете пореску пријаву Локалној пореској администрацији на адресу:
Војводе Мишића 45, зграда Пореске управе канцеларија бр. 1.
Напомињемо да ће Комисија,именована од стране од председника Општине, ових дана излазити на терен на подручју насељеног места Љубовија, уписивати и проверавати сваки изграђени објекат на том подручју,као и да ли су власници истих непокретности поднели пореску пријаву.
За подношење пореске пријаве за утврђивање и наплату пореза на имовину потребно је:
1. Комплетно попуњен ППИ-2 образац ;
2. Документација на основу које је стечена непокретност (уговор,наследно решење и др.);
3. Копија личне карте за власника некретнине.
За све потребне додатне информације или помоћ при попуњавању пореске пријаве можете се обратити Локалној пореској администрацији на телефон:
561-847, локал 23.