ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Рани јавни увид нацрта плана детаљне регулације некатегорисаног пута Николићи – Бановићи – Алијин Грм
објављено: 14. 03. 2024, 11:49
 

У складу са чл. 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09,...9/2020, 52/2021 и 62/2023) и чл. 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ бр. 32/19), Општинска управа општине Љубовија, оглашава

Рани јавни увид нацрта плана детаљне регулације некатегорисаног пута Николићи – Бановићи – Алијин Грм


Jавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 14 марта до 29 марта 2024. године у просторијама Општинске управе општине Љубовија са седиштем у Љубовији у улици Војводе Мишића бр. 45 у ходнику на првом спрату (леви део од улаза у ходник) као и преко интернет странице oпштинског сајта www.ljubovija.rs.
Носилац израде овог плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине и конкретним ефектима планирања.
Заинтересована правна и физичка лица могу у току трајања раног јавног увида закључно са 29 мартом 2024. године, доставити примедбе и сугестије у писаној форми Општинској управи Љубовија – Служби за урбанизам на напред наведени план преко писарнице Општинске управе општине Љубовија.
Све примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планског документа могу утицати на планска решења.
Јавна седница Комисије за планове на којој ће бити разматране достављене примедбе током раног јавног увида биће одржана у среду 03.04.2024. године, са почетком у 15:00 часова, у згради општине Љубовија (сала на трећем спрату) ул. Војводе Мишића број 45.
Јавној седници комисије присуствоваће представници обраћивача плана предузећа Урбанпројект ад Чачак, представници Општине Љубовија, као и подносиоци примедби. Подносилац примедбе може образложити примедбе пред Комисијом. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА


Графички део

Текстуални део