ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Јавни увид нацрта плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже, постројења за пречишћавање отпадних вода и приступних саобраћајница према реци Дрини у насељу Врхпоље
објављено: 14. 03. 2024, 11:35
 

У складу са чл. 50 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09,...9/2020, 52/2021 и 62/2023) и чл. 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ бр. 32/19), Општинска управа општине Љубовија, оглашава

Јавни увид нацрта плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже, постројења за пречишћавање отпадних вода и приступних саобраћајница према реци Дрини у насељу Врхпоље


Jавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 14 марта до 29 марта 2024. године у просторијама Општинске управе општине Љубовија са седиштем у Љубовији у улици Војводе Мишића бр. 45 у ходнику на првом спрату (леви део од улаза у ходник) као и преко интернет странице oпштинског сајта www.ljubovija.rs.
Носилац израде овог плана организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине и конкретним ефектима планирања.
Заинтересована правна и физичка лица могу у току трајања јавног увида закључно са 29 мартом 2024. године, доставити примедбе и сугестије у писаној форми Општинској управи Љубовија – Служби за урбанизам на напред наведени план преко писарнице Општинске управе општине Љубовија.
Све примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планског документа могу утицати на планска решења.
Јавна седница Комисије за планове на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида биће одржана у среду 03.04.2024. године, са почетком у 15:00 часова, у згради општине Љубовија (сала на трећем спрату) улица Војводе Мишића број 45.
Јавној седници присуствоваће представници обраћивача плана предузећа Урбанпројект ад Чачак, представници Општине Љубовија, као и подносиоци примедби. Подносилац примедбе може образложити примедбе пред Комисијом. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА


Графички део

Текстуални део