ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Удружимо се

Одлукa о суфинансирању малих грађанских пројеката     
Ранг листа и предлог пројеката за суфинансирање по јавном позиву "Удружимо се"     
Извештај са косултативних састанака     
Одлука о о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Јавнoг позива за суфинансирање пројеката од јавног интереса "Удружимо се"     

Јавни позив за суфинансирање пројеката од јавног интереса – Јавног позива "Удружимо се"     

Образац 1     

Образац 2     

Образац 3     
Трећи састанак у оквиру консултативног процеса припреме Јавног позива за акцију "Удружимо се" одржан је 17.05.2023.године у сали Општинске управе општине Љубовија. Састанаку су присуствовали представници ученичког парламента Средње школе "Вук Караџић" у Љубовији, директорка средње школе и предстваници Канцеларије за младе Општинске управе општине Љубовија. Циљ састанка је да се млади упознају са процесом укључивања грађана у доношење одлука од средстава прикупљених по основу пореза на имовину и о томе на који начин функционише акција "Удружимо се". На састанку је изнето низ предлога (уређење плаже, реконструкција теретане у дворишту школе, адаптација простора за младе....). Представници ученичког парламента су изразили заинтересованост за осмишљавање пројекта и учешће у јавном позиву. Закључак са састанка је био да на сутрашњој седници ђачког парламента упознају ученике са акцијом "Удружимо се" и да покушају да дефинишу предлог са којим би учествовали у јавном позиву. Помоћ у писању пројекта су понудили представници Канцеларије за младе Општинске управе општине Љубовија. Директорка средње школе је изразила задовољство што је младима дата могућност да се на овакав укључе у буџетски процес.
Други састанак у оквиру консултативног процеса припреме Јавног позива за акцију "Удружимо се" одржан је 25.04.2023. године у сали Општинске управе општине Љубовија.
Састанку су присуствовали представници удружења грађана из наше локалне самоуправе.
Имајући у виду да су учешће у раду узели представници Центра за инклузију и Удружења жена "Виле" Љубовија, имали смо прилику да концепт акције "Удружимо се" сагледамо и из друге преспективе узимајући у обзир положај националних мањина у друштву и потребу за остваривањем родне равноправности. Сви учесници су се сагласили да је потребно издвојити средства за пројекте који су друштвено одговорни, који подстичу заједништво и равноправност у нашој локалној средини и да би један од критеријума за финансирање малих пројеката требало да садржи овај принцип.
Представници удружења грађана су изнели став да је би износ планиран за реализацију акције "Удружимо се" требало искористити за финансирање 3-4 мала грађанска пројекта.
На крају састанка закључили смо да учесници треба да обавесте чланове својих удружења о начину фунскционисања акције, да размисле о начину конципитања услова јавног позива тако да се кроз њих обухвати и пореба за побољшањем положаја осетљивих група у нашој средини.
Одржан је први састанак у оквиру консултативног процеса припреме Јавног позива за акцију "Удружимо се".
Општина Љубовија је са Представништвом HELVETAS Swiss Intercooperation SRB закључила Меморандум о разумевању у вези са спровођењем програма "Општински економски развој у Источној Србији", фаза 3 – Одговорне локалне финансије и учешће грађана, број: 06-37/2022-01 од 16.03.2022. године. Једна од обавеза општине Љубовија јесте обезбеђивање финансијских средстава за финансирање пројеката које су предложили грађани/ке. У циљу дефинисања услова јавног позива општина Љубовија ће спровести низ консултативних састанака са грађанима/кама.
Први консултативни састанак представници Тима за спровођење активности за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава из буџета општине Љубовија одржали су 24.04.2023.године у Општинској управи општине Љубовија са представницима неформалних група грађана које су до сада учествовале у пројекту "Удружимо се", представницима скупштина станара стамбених заједница и представницима МЗ Лоњин и МЗ Узовница.
Представници неформалних група грађана су истакли задовољство досадашњом сарадњом са локланом самоуправом на реализацији малих пројеката кроз акцију "Удружимо се". У 2021. и 2022. години је на овај начин подржано 5 пројеката. У 2022.години са 500.000,00 динара финансирана је реализација два пројекта: "Дечји паркић у улици Дринска 21" и "Дом омладине Узовница". У 2021. години финансирано је три пројекта: "Удружимо се" за уређење паркића у Азбуковачкој улици, Уређење окружења, простора и прилаза код стамбене зграде у Дринској улици и Адаптација Дома културе у МЗ Узовница. Укупна вредност реализације ових пројеката је 1.258.000,00 динара, од чега је 150.000,00 динара била финансијска подршка HELVETAS Swiss Intercooperation SRB.
Консултативни састанак је обележило интересовање присутних за врсту пројеката који могу бити финансирани (са освртом на потребе осетљивих група), њихов став је да вредност пројекта треба да буде између 400.000,00 и 500.000,00 динара и да се на тај начин у 2023.години подрже 3 или 4 мала грађанска пројекта. Постигнута је сагласност да би минимални број подносиоца предлога пројекта требало да буде 5. Закључак са првог консултативног састанка јесте да присутни обевесте суграђане у њиховој заједници о питањима о којима је дискутовано на састанку, а да потом обавесте представнике локалне самоуправе о заузетим ставовима везаним за услове јавног позива.