ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Стратегијска документа


Стратегија развоја социјалне заштите     
Локални Aкциони план запошљавања за 2020.годину у општини Љубовија     
Извештај о усвајању ЛАП за општину Љубовија     

Локални антикорупцијски план - ЛАП     

Одлука о усвајању ЛАП-а     
Стратегија локалног одрживог развоја општине Љубовија за период 2013. – 2022.године     


Стратегија управљања ризицима у општини Љубовија за период 2015. – 2018.године     


Локални акциони план за биодиверзитет општине Љубовија     


Локални план управљања отпадом за период 2013. – 2023.године     


Студија о одрживом коришћењу и заштити природних ресурса у прекограничном подручју Србија – Босна и Херцеговина     


План управљања ризиком од природног хазарда за општине Мали Зворник и Љубовија     


Програм развоја Подриња