ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Стратегијска документа


Одлука о усвајању плана развоја општине Љубовија 2024-2030.     

ПЛАН РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 2024-2030.     

Прилог 1 Процес израде Плана развоја општине Љубовија за период 2024-2030.     

Прилог 2 Анализа постојећег стања развоја у општини Љубовија     

Прилог 3 Извештај о спроведеном консултативном процесу     
Одлука о усвајању Програма равоја туризма општине Љубовија     

Програм развоја туризма општине Љубовија 2021 - 2025     
Одлука о усвајању локалног програма развоја социјалне заштите у општини Љубовија     

Програм развоја социјалне заштите општине Љубовија 2023. - 2025     
Извештај о усвајању ЛАП за општину Љубовија     

Локални антикорупцијски план - ЛАП     

Одлука о усвајању ЛАП-а     
Стратегија локалног одрживог развоја општине Љубовија за период 2013. – 2022.године     


Стратегија управљања ризицима у општини Љубовија за период 2015. – 2018.године     


Локални акциони план за биодиверзитет општине Љубовија     


Локални план управљања отпадом за период 2013. – 2023.године     


Студија о одрживом коришћењу и заштити природних ресурса у прекограничном подручју Србија – Босна и Херцеговина     


План управљања ризиком од природног хазарда за општине Мали Зворник и Љубовија     


Програм развоја Подриња