ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Обавештење Изборне комисије општине Љубовија
објављено: 13. 01. 2022, 13:58
 
  • 854

Обавештавамо гласаче са подручја општине Љубовија који нису у могућности да своје право да гласају на Референдуму заказаном за 16. јануар 2022. године остваре на гласачком месту (немоћна и спречена лица – лице које из здравствених разлога није у могућности да дође на гласачко место, особа са инвалидитетом и немоћно старо лице), могу од петка 14.0 ...

 
Обавештење о Референдуму о промени Устава Републике Србије
објављено: 10. 01. 2022, 13:50
 
  • 853

У недељу 16. јануара 2022. године у времену од 07:00 до 20:00 часова на 34 гласачка места у општини Љубовија гласаће се на Референдуму о промени Устава Републике Србије у делу који се односи на правосуђе. ...

 
Решење о именовању директора ЈКП Стандард Љубовија
објављено: 24. 12. 2021, 06:53
 
  • 852

Преузмите Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "СТАНДАРД" Љубовија: ...

 
Обавештење о донетом решењу
објављено: 20. 12. 2021, 08:34
 
  • 851

На основу чл.10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", број 135/2004 и 36/2009), Oпштинска управа Општине Љубовије oбјављује: ...

 
Позив за XV редовну седницу Скупштине општине Љубовија
објављено: 16. 12. 2021, 14:04
 
  • 850

Преузмите Позив за XV редовну седницу Скупштине општине Љубовија која ће се одржати у сали Скупштине општине Љубовија 23.12.2021.године са почетком у 10 часова: ...

 
Коначна ранг листа за меру замене столарије и набавку котлова
објављено: 10. 12. 2021, 09:21
 
  • 849

Преузмите Коначну ранг листа за меру замене столарије и набавку котлова:

Коначна ранг листа за меру замене столарије и набавку котлова ...

 
Рани јавни увид Елаборатa за потребе раног јавног увида плана генералне регулације за насељено место Љубовија
објављено: 09. 12. 2021, 07:22
 
  • 848

На основу чл. 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 -одл. УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одл.УС, 50/2013- одл.УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 - одлука УС,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 37/2019 – др. закон 9/20 и 52/2021) и чл.37-42 Правилника о садр ...