ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Регистар стамбених заједница


Закон о становању и одржавању зграда     

Одлука о општем кућном реду     

Одлука о минамалним износима за редовно и инвестиционо одржавање     

Процедура за формирање стамбене заједнице     

Потребна документација за пријаву стамбене заједнице     

Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице     

Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице - додатак     

Записник са седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице