ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Административне таксе у обједињеној процедури


1. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

 • Буџет РС 840-742221843-57 позив на број 09-062, износ класа А 1.800,00; класа Б 2.700,00; класа В и Г 3.600,00
 • Буџет СО Љубовија 840-742251843-73 позив на број 09-062, износ 2.200,00
 • ЦЕОП 840-29770845-52 класа А и Б 1.000,00, класа В и Г 2.000,00

2. ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА И РЕШЕЊЕ ПО чл. 145

 • Буџет РС 840-742221843-57 позив на број 09-062, износ класа А 450,00; класа Б 3.600,00; класа В и Г 5.400,00
 • Буџет СО Љубовија 840-742251843-73 позив на број 09-062, износ 1.000,00
 • ЦЕОП 840-29770845-52 класа А и Б 3.000,00; класа В и Г 5.400,00

3. ПРИЈАВА РАДОВА

 • Буџет РС 840-742221843-57 позив на број 09-062, износ класа А 900,00; класа Б 4.500,00; класа В и Г 5.400,00
 • Буџет СО Љубовија 840-742251843-73 позив на број 09-062, износ 500,00
 • ЦЕОП 840-29770845-52 износ 500,00

4. ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА

 • Буџет РС 840-742221843-57 позив на број 09-062, износ класа А 1.350,00; класа Б 2.700,00; класа В и Г 3.600,00
 • Буџет СО Љубовија 840-742251843-73 позив на број 09-062, износ 1.000,00
 • ЦЕОП 840-29770845-52 износ 500,00

5. ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ

 • Буџет РС 840-742221843-57 позив на број 09-062, износ класа А 1.350,00; класа Б 2.700,00; класа В и Г 3.600,00
 • Буџет СО Љубовија 840-742251843-73 позив на број 09-062, износ 500,00
 • ЦЕОП 840-29770845-52 износ 500,00

6. УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

 • Буџет РС 840-742221843-57 позив на број 09-062, износ класа А 1.800,00; класа Б 9.000,00; класа В и Г 18.000,00
 • Буџет СО Љубовија 840-742251843-73 позив на број 09-062, износ 2.000,00
 • ЦЕОП 840-29770845-52 износ класа А и Б 1.000,00; класа В и Г 2.000,00

7. ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ

 • Буџет РС 840-742221843-57 позив на број 09-062, износ 2.700,00
 • Буџет СО Љубовија 840-742251843-73 позив на број 09-062, износ 1.200,00
Обједињена процедура за добијање грађевинских дозвола - Локацијски услови


Нацрт закључака о одбацивању - Веселиновић     


Нацрт закључака о одбацивању ЕПС    


Обједињена процедура за добијање грађевинских дозвола - Грађевинске дозволе


Грађевинска дозвола - Лукић Жељко и Лукић Бранко     

Грађевинска дозвола - Јевтић Слободан     


Грађевинска дозвола - Новаковић Владан    


Обједињена процедура за добијање грађевинских дозвола - Употребне дозволе


Решење о издавању употребне дозволе - Гајић Обрен     


Обједињена процедура за добијање грађевинских дозвола - Решење по члану 145


Решење о одобрењу извођења радова СТЗР Вргањ     


Закључак о одбацивању СТЗР Вргањ