ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Комунална делатност
Комунална делатност у општини обухвата коришћење и одржавање комуналних и одржавање стамбених објеката и чистоће Љубовије.

Развој ове делатности одвијао се на подручју ове општине у зависности и као последица развоја и потреба становништва за комуналним услугама у насељу Љубовија.

Неповољан материјални положај комуналне привреде, који је у протеклом периоду условљен пре свега неекономским ценама у овој делатности нису остварени очекивани и планирани резултати.

Спор развој и слаби комунални фондови с једне стране и неекономске цене комуналних услуга с друге стране нису омогућавали да се ова делатност на овом подручју брже и интензивније развија, што је и опредељивало и мали допринос ове делатности у укупном производном развоју ове средине. Али, са развојем друштва ова делатност мора значајније напредовати у смислу организације, материјалне опремљености, стручне заступљености и бољег и одговорнијег односа према повереним пословима од стране општине.