ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Угоститељство и туризам
Развој ове делатности до 90-тих година у индивидуалном и друштвеном сектору био је интензивнији од просечног темпа раста привреде у цлеини. Али, њен утицај и значај у укупном привредном развоју мали, готово незнатан.

Полазећи од показатеља а који се односе на број угоститељских објеката, смештајне капацитете, број туриста и број радника може се рећи да развој ове делатности је био испод регионалног а и републичког просека. Управо овакво стање намеће озбиљнију потребу сагледавања садашњег стања у овој области и предузимања иницијативе за стварање повољнијих услова у развоју ове делатности.