ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Саобраћај и везе
Кад је у питању саобраћај друштвени производ стално се увећавао до 90-тих година по знатно већој привредној стопи од просечног раста стопе укупне привреде у општини.

Са таквим развојем значај ове делатности у привредној структури и за општину је повећан. Такође, од апсолутно неразвијеног индивидуалног сектора и његовог малог утицаја у друштвеном производу, 90-тих година исти се приближио друштвеном сектору.

У наведеном периоду развој саобраћајне делатности на подручју ове општине одвијао се блажим темпом од просека у Републици Србији, самим тим добио је на значају у укупној привредној структури привреде општине. Од 1995. године а посебно после 2000.године ова делатност добија све већи значај и место у индивидуалном сектору.