ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Занатство
Занатство у протеклом периоду мерен растом друштвеног производа одвијао се приближно у пола споријим темпом од просечног раста привреде у Општини. Тај развој се одвијао неравномерним интезитетом.

Занатска делатност раније а и сада се одвија у оквиру индивидуалног сектора.

Занатство у привредној структури општине може се рећи нема неку значајнију улогу односно место.

Посматрано у целини положај и улога занатства у привреди општине не задовољавају.

Постојећи занатски капацитети на подручју ове општине нису довољни да задовоље потребе становништва и привреде са занатским услугама и производима.

Основна карактеристика структура занатских капацитета у општини је да је она недовољно развијена, неуравнотежена и да су у њој слабо и недовољно заступљени занати и капацитети који се јављају и развијају као последица развоја науке и технике, техници нових и сложенијих производа и раста животног стандарда.