ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Грађевинарство
Грађевинарство општине до 1990 – те године остваривало је раст друштвеног производа и имало је динамични период развоја.

У периоду после 90 – тих дошло је до значајних ограничења у развоју грађевинске делатности.

Но и поред оваквог стања грађевинарство у Општини у поређењу са другим срединама степен њене развијености заостаје за достигнутим степеном исте у Србији. Али, због значаја ове гране неопходно је низом мера од уговарања посла преко Преговарачких процеса предузети мере на стварању повољнијих услова за ову делатност, односно предузећа која се у њу сврставају.