ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Индустрија
Индустрија у привредној структури и доприносу стварања друштвеног производа ове привредно неразвијене општине долази иза пољопривреде и са њом чини њене водеће привредне делатности.

Индустрија општине остварила је у периоду 70-их – 90-их година највећи раст друштвеног производа.

Но и поред таквог, релативно задовољавајућег темпа раста, степен индустријализације подручја је по многим показатељима знатно испод равни њене развијености у другим срединама републике Србије.

За наведени период па све до 2001. године у индустријској структури имали смо заступљено:
  • екстрактивна индустрија – рударство;
  • металопрерађивачка индустрија;
  • хемијска индустрија;
  • индустрија грађевинског материјала;
  • прехрамбена индустрија;
  • дуванска индустрија.


И ако је раван опште и нарочито структурне развијености индустрије на овом подручју био и остао недовољан ипак је у протеклом периоду ова делатност својим развојем значајно доприносила привредном преображењу целог подручја.

Међутим, период 90-те до 2000, па процес приватизације оставио је изражене последице које су се огледале у смањењу производње и броју запослених радника.