ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Шумарство
Укупна шумска површина у општини Љубовија износи око 12.200 хектара. У поседу индивидуалних власника се налази око 83% шумарских површина Општине.

Шуме су готово у целини лишћарске.

На четинаре отпада око 5%.

У укупном шумарском фонду најзаступљеније су букове и храстове шуме.

Због наведених параметара шуме на овом подручју, сем опште корисних функција, имају одговарајући привредни и економски значај за ову Општину.

Али, могућности општине кад је у питању шумски потенцијал, и нове технологије нису довољно искоришћене.

Постојећа фабрика за прераду дрвета никако да нађе своје производно место, а такође нема идеју за производњу пелета, брикета који доприноси мерама заштите животне средине. Ову могућност и све веће тржишне потребе за пелетом кроз реализацију пројекта за производњу пелета под хитно треба искористити.