ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Развој и просторни размештај привреде
Привредни развој ове општине од 1974. године био је у сталном успону. Интезитет тог развоја је из петогодишта у петогодиште стално повећаван. Раст друштвеног производа је повећаван.

Привредни развој у Општини у протеклом периоду оствариван је под различитим утицајем привредних сектора и делатности до 1980. године привредни раст у Општини се заснивао и био под утицајем терцијалног сектора (саобраћај, трговина, угоститељство).

Секундарни део привреде и у њему индустрија развијало се најбурније у периоду 1971 – 1975. године, а нешто у периоду 1980 – 1990. године.