ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Општи и просторни положај подручја општине
Подручје општине Љубовија обухвата 356 км2 и налази се на подручју западне Србије, припада Мачванском управном округу.Административни центар општине, варишица Љубовија се простире на десној страни алувијалне равни коју је створила река Дрина са својим притокама, и то на месту ушћа њене највеће притоке на овом потезу Љубовиђе. Са северне стране, Љубовија је заштићена огранцима Соколских планина, док је са југа, запада и истока отворена према Дрини и Љубовиђи.

Подручје општине карактеришу две целине:
 • брдовити и планински терени, и
 • равничарски и брежуљасти терени.


  • Општина Љубовија у дужини од 36 км је наслоњена на реку Дрину – Републику Српску – Босну и Херцеговину.

   Подручје општине је повезано у друмски саобраћајни систем Магистралним путем М-19-1 М.Зворник – Љубовија – Бајина Башта, Регионалним путевима Р-113 Љубовија – Пецка – Ваљево и Р- 127 Љубовија – Крупањ.

   Подручје општине Љубовија је повезано са веома старим и по саобраћај угроженим мостом на реци Дрини са суседном општином Братунац у Републици Српској – Босна и Херцеговина.

   Путну мрежу овог подручја карактерише недовољна изграђеност.

   По величини територије, броју становника и другим показатељима ниво економске и привредне развијености Општина Љубовија се сврстава у мање и недовољно развијене општине у Србији, јер је њен достигнути ниво привредне, просторне и укупне друштвене развијености нижи од достигнутог нивоа развијености ширих просторних целина – општина које су остваривале знатно бржи развој.

   Овакав недовољан ниво развијености проистиче пре свега због недовољног коришћења расположивих потенцијала и могућности од којих се истичу енергетске погодности Дрине, природне минералне сировине, природни туристички услови и расположиви земљишни фонд.

   На подручју општине Љубовија живело је у периоду до 1961. године 25.009 становника а сада 14.424 становника што показје тенденцију опадања укупног броја становника са све израженијим повећањем учешћа старијег становништва.

   На подручју општине организовано је 22 Месне заједнице а укупну површину покрива 27 насељених места.

   Центар Општине је градско насеље Љубовија у коме живи 4.186 становника, и исто представља центар свих привредних, економских, друштвених, културних и спортских активности.

   Полазећи од расположивих «студијских», истраживања и аналитичких података могу се уочити следеће основне карактеристике положаја Општине Љубовија:
   1. По величин простора, број становника сврстава се у ред мањих општина у Србији;
   2. По густини насељености сврстава се у подручја са нижом густином насељености;
   3. Број становника има тенденцију опадања;
   4. Релативно низак народни доходак, степен запослености и други показатељи сврставају се у привредно недовољно развијена подручја;
   5. Развијеност инфраструктурних система и објеката је недовољна;
   6. Релативно недовољна привредна развијеност, географски положај и расположиви укупни услови живљења проузроковали су миграциона кретања;
   7. Недовољно коришћење расположивих потенцијала: реке Дрине и малих речица на подручју општине (хидроелектране), природне минералне сировине, природни туристички потенцијали и расположиви земљшни фонд.


   Наведене чињенице су директна последица недовољне привредне активности, што хитно намеће потребу укључивања како Општине тако и Владе и владиних министарстава са Привредном комором у активан однос на јачању привредне активности.