ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Општински акти


Пословник Скупштине Општине Љубовија     Списак овлашћених службених лица по члану 39. Закона о општем управном поступку     Одлука о Општинској управи општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија" број 1/2017)     


Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија" број 11/2017, 13/2017, 1/2018 и 7/2018)     
Извештај о јавној расправи о нацрту Статута општине Љубовија     
Статут општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија" број 3/2019)     


Статут општине Љубовија     Правилници


Измене правилника_21.09.2022.     


Измене правилника_07.06.2022.     


Измене правилника_12.08.2021.     


Измене правилника_09.02.2021.     


Измене правилника_04.09.2020_28.10.2020_09.11.2020.     


Измене правилника_06.02.2020.     


Измене правилника_07.05.2019.     


Измене правилника_11.12.2017_22.01.2018_13.06.2018_12.12.2018_27.03.2019_22.08.2019.     Правилник о категоризацији спортских организација     


Обрасци     Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Љубовија     


Обрасци     


Комисије


Решење о образовању жалбене комисије     

Организациона структура радних места