ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Општински акти


Списак овлашћених службених лица по члану 39. Закона о општем управном поступку     Пословник Скупштине Општине Љубовија     Списак овлашћених службених лица по члану 39. Закона о општем управном поступку     Одлука о Општинској управи општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија" број 1/2017)     


Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине Љубовија     Компетенције     Извештај о јавној расправи о нацрту Статута општине Љубовија     


Статут општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија" број 3/2019)     


Статут општине Љубовија     Правилници


Правилник о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, друштвених и других посебних услуга у општини Љубовија     Правилник о категоризацији спортских организација     


Обрасци     Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Љубовија     


Обрасци     


Организациона структура радних места