ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Општински акти


Списак овлашћених службених лица по члану 39. Закона о општем управном поступку     Пословник Скупштине Општине Љубовија     Списак овлашћених службених лица по члану 39. Закона о општем управном поступку     Одлука о општинској управи (Сл. лист општине Љубовија бр. 20/2023)     


Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине Љубовија (пречишћен текст)     Компетенције (пречишћен текст)     Извештај о јавној расправи о нацрту Статута општине Љубовија     


Статут општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија" број 3/2019)     Правилници


Правилник о евиденцији и контроли радног времена запослених у Општинској управи општине Љубовија     


Образац бр. 1 - Захтев за издавање ИД картице     


Образац бр. 2 - Карнет     


Образац бр. 3 - Одобрење за службени излазак     


Образац бр. 4 - Одобрење за приватни излазак     Правилник о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, друштвених и других посебних услуга у општини Љубовија     Правилник о категоризацији спортских организација     


Обрасци     Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Љубовија     


Обрасци     


Организациона структура радних места