ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Љубовија - Послови одржавања информационих система     


Образац за пријаву     Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Љубовија     Јавни конкурс за попуњавање положаја - радно место Начелник Општинске управе општине Љубовија     Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места Возач аутобуса - минибуса у Општинској управи општине Љубовија     Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места Послови борачко-инвалидске заштите и послови за остваривање породиљских права и права на родитељски додатак у Општинској управи општине Љубовија     Јавни конкурс за попуњавање радног места Послови озакоњења објеката     Интерни конкурс за попуњавање радног места Послови озакоњења објеката     Интерни конкурс за попуњавање радног места Послови борачко-инвалидске заштите и послови за остваривање породиљских права и права на родитељски додатак у Општинској управи општине Љубовија     Обавештење о продужетку рока за пријаву привредних субјеката за енергетску санацијуОпштина Љубовија је дана 08.06.2022. године расписала јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Љубовија.
Обавештавају се сви заинтересовани привредни субјекти да је рок за подношење пријава продужен за 7 дана те да исти уместо 23.06.2022.године истиче закључно са даном 30.06.2022.године.
Комплетан текст јавног позива са прилозима може се преузети на интернет страници општине Љубовија овде или на писарници Општинске управе општине Љубовија.

Број: 06-137/2022-02
Љубовија, 23.06.2022. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Јовановић с.р.

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине ЉубовијaЈавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Љубовијa     


ПРИЛОГ 1     


ПРИЛОГ 2     


ПРИЛОГ 3     


ПРИЛОГ 4     Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма пројеката из области социјалне и борачко-инвалидске заштите који су од јавног интереса за општину Љубовија за 2022.годинуОдлука     


Јавни конкурс     


Образац     Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма, пројеката удружења који ће бити финансирани и реализовани у току 2022.годинеОдлука     


Јавни конкурс     


Образац     Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове црквених и верских објеката на територији општине Љубовија за 2022.годинуОдлука     


Јавни конкурс     


Образац     Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури за 2022.годинуОдлука     


Јавни конкурс     


Образац     Јавни позив за избор корисника стамбене јединице намењене за социјално становање на територији општине ЉубовијаЈавни позив     


Образац пријаве     


Изјава број 1     


Образац 1 - сагласност     Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима за енергетску санацију породичних кућа и станова на територији општине ЉубовијаЈавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима за енергетску санацију породичних кућа и станова на територији општине Љубовија     


Прилог 1 - Пријавни образац     


Прилог 2 - Листа привредних субјеката     


Прилог 3 - Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова     


Прилог 4 - Изјава о сагласности     Јавни позив за избор корисника којима је потребно реновирање породичних кућа на територији општине ЉубовијаЈавни позив за избор корисника којима је потребно реновирање породичних кућа на територији општине Љубовија     


Образац пријаве     


Изјава број 2     


Образац 1 - сагласност     Јавни позив за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање на територији општине ЉубовијаЈавни позив за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање на територији општине Љубовија     


Образац пријаве     


Изјава број 1     


Образац 1 - сагласност     Јавни позив за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање на територији општине ЉубовијаТекст Јавног позива     


Пријавни формулар     


Образац 1 и 2     


Изјава о прихватању свих услова наведених у Јавном позиву     


Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова     


Појашњење прихватљиве јединичне цене за меру 2     


Продужење рока за подношење пријава     Јавни конкурс за именовање директора ЈКП "Стандард" ЉубовијаЈавни конкурс за именовање директора ЈКП "Стандард" Љубовија     Одлука о финансирању или суфинансирању програма, пројеката удружења од јавног интереса за општину Љубовија у 2021. години     


Одлука о финансирању или суфинансирању пројекта цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Љубовија у 2021.години     


Одлука о расподели средстава из буџета општине Љубовија за финансирање и суфинансирање програма пројеката из области социјалне и борачко-инвалидске заштите из буџета општине Љубовија у 2021.години     


Одлука о финансирању и суфинансирању пројекта, програма и манифестација у култури из буџета општине Љубовија у 2021.години     Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури за 2021.годинуОдлука     


Јавни конкурс     


Образац     Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма пројеката из области социјалне и борачко-инвалидске заштите који су од јавног интереса за општину Љубовија за 2021.годинуОдлука     


Јавни конкурс     


Образац     Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма, пројеката удружења који ће бити финансирани и реализовани у току 2021.годинеОдлука     


Јавни конкурс     


Образац     Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове црквених и верских објеката на територији општине Љубовија за 2021.годинуОдлука     


Јавни конкурс     


Образац     Јавни конкурс за попуњавање радног места Руководилац Одељења     


Јавни конкурс за попуњавање радног места Послови борачко-инвалидске заштите и послови за остваривање породиљских права и права на родитељски и дечији додатак     


Јавни конкурс за попуњавање радног места возач     Јавни позив за суфинансирање пројеката од јавног интереса "Удружимо се"Одлука о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Јавног позива     


Јавни позив за суфинансирање пројеката од јавног интереса "Удружимо се"     


Образац 1     


Образац 2     


Образац 3     Одлука о расподели средстава за финансирање и суфинансирање пројеката удружења од јавног интереса за општину Љубовија     


Одлука о расподели средстава за цркве и верске заједнице     


Одлука о расподели средстава из области социјалне и борачко инвалидске заштите     


Одлука о финансирању и суфинансирању пројекта, програма и манифестација у култури     Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури за 2020.годинуОдлука     


Јавни конкурс     


Образац     Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма пројеката из области социјалне и борачко-инвалидске заштите који су од јавног интереса за општину Љубовија за 2020.годинуОдлука     


Јавни конкурс     


Образац     Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма, пројеката удружења који ће бити финансирани и реализовани у току 2020.годинеОдлука     


Јавни конкурс     


Образац     Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове црквених и верских објеката на територији општине Љубовија за 2020.годинуОдлука     


Јавни конкурс     


Образац     Одлука о расподели средстава из буџета општине Љубовија за финансирање и суфинансирање пројеката из области социјалне и борачко-инвалидске заштите из буџета општине Љубовија у 2019. години     


Одлука о расподели средстава из буџета општине Љубовија за финансирање и суфинансирање пројеката удружења који су од јавног интереса за општину Љубовија у 2019. години     Јавни конкурси попуњавање извршилачких радних местаЈавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места Нормативно-правни послови општинских органа     


Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места Координатор локалног економског развоја     Јавни конкурс за именовање директора ЈП "Љубовија" ЉубовијаКонкурс     Конкурс за доделу подстицаја по програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Љубовија за 2019. годинуКонкурс     Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма, пројеката удружења из области социјалне и борачко инвалидске заштитеЈавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма, пројеката удружења из области социјалне и борачко инвалидске заштите     


Обрасци за јавни конкурс за програме и пројекте из области социјалне и борачко инвалидске заштите     


Одлука о расписивању јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма, пројеката удружења из области социјалне и борачко инвалидске заштите     Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма, пројеката удружења који ће бити финансирани и реализовани у току 2019. годинеЈавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма, пројеката удружења који ће бити финансирани и реализовани у току 2019.године     


Обрасци за јавни конкурс за пројекте и програме удружења који су од јавног интереса     


Одлука о расписивању јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма, пројеката удружења који ће бити финансирани и реализовани у току 2019.године     Јавни конкурси за попуњавање радних местаЈавни конкурс за попуњавање радног места координатор локалног економског развоја - расписан за пријем у радни однос два извршиоца - објављен 20.04.2019.године     


Јавни конкурс за попуњавање радног места послови ажурирања бирачког списка - објављен 20.04.2019.године     Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања у 2019. години и Конкурс за суфинансирање пројеката медијских садржаја за 2019.годинуКонкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања у 2019.години     


Конкурс за суфинансирање пројеката медијских садржаја за 2019. годину     


Obrazac-1-2-Пријава - буџет пројекта     


Образац -1- пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања     Јавни конкурс за финансирање пројеката које подносе цркве или традиционалне верске заједнице на територији општине Љубовија у 2019.годиниОдлука     


Јавни конкурс     


Образац     


Одлука финансирању пројеката     Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури за 2019.годинуОдлука     


Јавни конкурс     


Образац     


Одлука финансирању пројеката     Јавни оглас за давање у закуп пословног простора магацина Стара пекара у Љубовији, у поступку јавног прикупљања писмених понуда. (бр. 2)Јавни оглас     


Одлука     Јавни оглас о спровођењу поступка јавног прикупљања писмених понуда за давање у закуп пословног простора Магацина Стара пекара у ЉубовијиЈавни оглас     


Одлука     Јавни конкурс за избор чланова Локалног антикорупцијског форумаЈавни конкурс     


Одлука о условима, мерилима и критеријумима за избор чланова Локалног антикорупцијског форума     


Изјава     Јавни конкурс за финансирање пројеката у области културно аматерског стваралаштва, изворног народног стваралаштва и очувања нематеријалног културног наслеђаЈавни конкурс     


Обрасци конкурса     Преузмите Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине за 2019.годинуJавни позив     Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине за 2019.годинуJавни позив     Јавни конкурс за именовање директора ЈКП "Стандард" ЉубовијаЈавни конкурс     Конкурс за доделу подстицаја по програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Љубовија за 2018. годинуКонкурс     Поновљен Јавни конкурс за за доделу средстава из буџета општине Љубовија у 2018. години за финансирање и суфинансирање програма/пројеката из области социјалне и борачко-инвалидске заштите који су од јавног интереса за општину ЉубовијаЈавни конкурс     


Образац     Јавни конкурс за за доделу средстава из буџета општине Љубовија у 2018. години за финансирање и суфинансирање програма/пројеката из области социјалне и борачко-инвалидске заштите који су од јавног интереса за општину ЉубовијаЈавни конкурс     


Образац     


Одлука     Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Љубовија у 2018. години за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у културиЈавни конкурс     


Образац     


Одлука     Јавни конкурс за финансирање или суфинансирања пројеката цркава и традиционалних верских заједница за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Љубовија у 2018. годиниЈавни конкурс     


Образац     Jавни позив за избор корисника за доделу помоћи у хуманитарним пакетима хране/огреву/једнократне новчане помоћиJавни позив     Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине ЉубовијаJавни конкурс     ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУЈавни позив     ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2018. ГОДИНУЈавни позив     Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине ЉубовијаЈавни конкурс     Јавни позив за избор корисника за доделу средстава помоћи за решавање стамбених потреба породица избеглицаЈавни позив     Јавни конкурс за именовање директора ЈКП "Стандард" Љубовија и ЈП "Љубовија" ЉубовијаЈавни конкурс     ОДЛУКА о суфинансирању пројекта, програма и манифестација у култури из буџета општине Љубовија у 2017. години     


Јавни оглас за учешће у поступку јавног надметања за издавање у закуп пословног простора који се налази уз фудбалско игралиште у Дринској улици у Љубовији     


ОДЛУКА о суфинансирању програма,пројекта од јавног интереса за општину Љубовија која реализују удружења грађана у 2017. години     


ОДЛУКА о суфинансирању пројекта цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Љубовија у 2017. години     Обавештење за заинтересоване за проширење пчелињака у 2017.годиниОбавештење за заинтересоване за проширење пчелињака у 2017.години     Конкурс за поверавање превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији општине ЉубовијаКонкурс Љубовија     


Конкурсна документација за превоз     Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - сарадник за борачко инвалидску заштитуЈавни конкурс     Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма, пројеката цркава и верских заједницаЈавни конкурс     


Образац     Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма, пројеката удружења који су од јавног интересаЈавни конкурс     


Образац     Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма, пројеката удружења из области социјалне и борачко инвалидске заштитеЈавни конкурс     


Образац     Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма, пројеката и манифестација у културиЈавни конкурс     


Образац     Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - администратор сервера и локалне мреже, у Општинској управи општине ЉубовијаЈавни конкурс     Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - грађевински инспектор, у Општинској управи општине ЉубовијаЈавни конкурс     Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - саобраћајни инспектор, у Општинској управи општине ЉубовијаЈавни конкурс     Јавни позив за подизање нових засада шљиве у 2017. годиниЈавни позив     Јавни конкурс за суфинансирање манифестација у култури на територији општине Љубовија у 2016. годиниКонкурс     


Образaц пријаве     


Конкурс за доделу подстицаја кроз инвестициона улагања у пољопривреди за набавку машина за обраду зељиштаКонкурс     


Образaц пријаве     


Јавни позив за учешће у поступку за доделу помоћи за куповину сеоских кућа са окућницомКонкурс     


Образaц пријаве