ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Заменик председника општине
Председник Оштине има заменика кога именује и разрешава уз сагласност Скупштине општине.

Заменик председника замењује председника Општине у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника општине је Александар Ђукић.

Контакт:zamenik.preds@ljubovija.rs, opsljub@ptt.rs, тел: 015/561-411.