ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Општинска управа
Општинска управа, као јединствена служба, образована је за непосредно спровођење и извршавање закона, општинских и других прописа, као и омогућавање остваривања права грађана. У Општинској управи општине Љубовија образују се четири одељења и то:
  1. Одељење за општу управу, друштвене делатности, заједничке и суштинске послове,
  2. Одељење за буџет и финансије,
  3. Одељење за привреду, урбанизам, грађевинске, стамбене, инспекцијске и имовинско-правне послове,
  4. Као посебна организациона јединица образован је Кабинет председника општине.