ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Грб општине Љубовија

У складу са Законом о локалној самоуправи ('Службени гласник РС', број 129/07), општина је дефинисана као основна територијална јединица у којој се спроводи локална самоуправа.
Организација локалне самоуправе општине Љубовија успостављена је адекватно Закону о локалној самоуправи, Статутом општине Љубовија и другим законским актима и одлукама.
Општинска тела су Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће општине Љубовија и служба Општинске управе општине Љубовија.