ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Љубовија

Подручје општине Љубовија се налази на крајњем западном делу Србије. Територија Oпштине је у саставу крупније регионалне административне јединице, Мачванског округа.

Љубовија се поростире на десној страни алувијалне равни коју је створила река Дрина са својим притокама, и то на месту ушћа њене највеће притоке на овом потезу Љубовиђе.

Са северне стране, Љубовија је заштићена огранцима Соколских планина, док је са југа, запада и истока отворена према Дрини и Љубовиђи.

Подручје општине Љубовија је повезано са Републиком Српском, мостом на реци Дрини.