ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Општина Љубовија - Контакт
адреса: улица Војводе Мишића 45, Љубовија, 15320 Љубовија

Централа - тел: 015/561-411

Председник општине - predsednik@ljubovija.rs, opsljub@ptt.rs

Заменик председника општине - zamenik.preds@ljubovija.rs

Председник Скупштине општине Љубовија - pred.skupstine@ljubovija.rs

Секретар Скупштине општине Љубовија - sek.skupstine@ljubovija.rs

Општинска управа:

Начелник општинске управе - nacelnik@ljubovija.rs

Канцеларија за локални економски развој - ler.ops@ljubovija.rs

Локална пореска администрација - lpa@ljubovija.rs

Матична служба - maticna@ljubovija.rs, тел: 015/561-872

Служба за урбанизам - urbanizam@ljubovija.rs

Рачуноводство - racunovodstvo@ljubovija.rs

Инспекцијска служба - inspekcija@ljubovija.rs