ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Интерна ревизија


Годишњи план рада интерне ревизије за 2020.годину     


План стручног усавршавања за 2020.годину     
Измене и допуне плана рада интерне ревизије општине Љубовија за 2019.годину     
Multikongres Serbian Visions 22.-23.11.2019. Подијумска дискусија "Пракса и изазови интерне ревизије у градовима Србије" у организацији Секције за јавни сектор. Учесници су: Милена Милојевић, Београд, Јелена Бошњак, Зрењанин, Гордана Илић, Љубовија, Мунир Потурак, Нови Пазар и Данка Грубешић, Нови Сад. Модератор је Тања Којадиновић. Број присутних чланова на овом скупу у суботу у 10 часова пре подне, најбољи је показатељ посвећености чланова нашег удружења професији.

Интерна ревизија


Ревидиран годишњи план рада интерне ревизије за 2018.годину     


Одлука о давању сагласности на Стратешки план интерне ревизије 2019-2022     


План рада интерне ревизије за 2019.годину     


Стратешки план интерне ревизије 2019-2022     


План обуке интерне ревизије за 2019.годину     
ПОВЕЉA ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА - НОВО     
ПОВЕЉA ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА     
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2018.годину     


ПЛАН КОНТИНУИРАНЕ ОБУКЕ ИНТЕРНОГ РЕВИЗОРА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2018.годину     
План континуиране обуке интерног ревизора у општини Љубовија за 2017.годину     
Годишњи план рада интерне ревизије општине Љубовија за 2017.годину     


Ревидиран Годишњи план рада интерне ревизије у општини Љубовија за 2016.годину     


Стратешки план интерне ревизије општине Љубовија за период 2016 - 2018     


Објашњење утврђених ризика у Стратегијском плану интерне ревизије за период 2016-2018     
Сертификат     


Одлука о оснивању интерне ревизије општине Љубовија (Пречишћен текст)     


Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању интерне ревизије општине Љубовија     


Ревидирани циљеви и ризици пословног процеса интерне ревизије општине Љубовија     


Годишњи план интерне ревизије општине Љубовија за 2016.годину     


Табеларни приказ Годишњег плана интерне ревизије општине Љубовија за 2016.годину     
Измене и допуне годишњег плана интерне ревизије општине Љубовија за 2015.годину     


Табеларни приказ измена и допуна годишњег плана интерне ревизије општине Љубовија за 2015.годину     


Одлука о усвајању Стратешког плана интерне ревизије општине Љубовија за период 2016. - 2018.година     


Стратешки план рада интерне ревизије у општини љубовија за период 2016. - 2018.година     
Циљеви и ризици пословног процеса интерне ревизије општине Љубовија     


Измене и допуне годишњег плана интерне ревизије општине Љубовија за 2015.годину     


Табеларни приказ измена и допуна годишњег плана интерне ревизије општине Љубовија за 2015.годину     


Годишњи план интерне ревизије општине Љубовија за 2015.годину     


Табеларни приказ Годишњег плана интерне ревизије општине Љубовија за 2015.годину     
Ревидирани Годишњи план интерне ревизије општине Љубовија за 2014.годину     


СЕРТИФИКАТ о стеченом звању - овлашћени интерни ревизор у јавном сектору     


Одлукa о оснивању интерне ревизије општине Љубовија     

Рeшење о давању сагласности     


Ревидирани стратешки план рада интерне ревизије у општини Љубовија за период 2013. - 2015.година     


Годишњи план интерне ревизије општине Љубовија за 2014.годину     


Табеларни приказ Годишњег плана интерне ревизије     


Упитник за оцењивање рада интерног ревизора у општини Љубовија за 2013.годину     
Eтички кодекс интерне ревизије     


Годишњи план за интерну ревизију за 2013.годину     


Одлука о усвајању плана рада интерне ревизије     


Повеље интерне ревизије     


Стратешки план рада интерне ревизије у општини љубовија за период 2013. - 2015.година