ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Удружењa
Удружење жена "Вила"

Удружење жена "Вила" Љубовија је основано по организационом облику као нестраначко, невладино и непрофитно удружење на територији Србије, чији је циљ залагање за упознавање, неговање и очување народне традиције, старих заната, наших обичаја, културних вредности и преношење добијених сазнања на широке народне масе. Такође, један од приоритета Удружења жена "Вила" Љубовија је остварење социјалне заштите према угроженим грађанима на територији општине Љубовија.

Свој циљ Удружење жена "Вила" остварује кроз следеће ЦИЉЕВЕ:
  • спознаја и унапређење жене, породице у друштву,
  • заштита права грађана и очување вредности нашег краја,
  • традиционални спој вредности,
  • помагање грађанима и решавање питања жена и породице,
  • развој хуманитарних активности у области социјалне и економске политике,
  • унапређење окружења и човекове околине.


Удружење постоји од 08.03.2007.године и као такво је своје активности усмерило кроз секције, где имамо секцију за културу, секцију за традицију и храну, секцију за хуманитарне циљеве. Задатак чланица је да сталним ангажовањем препознају потребе средине, као и да учествују у активностима других субјеката.

Општинска организација пензионера и инвалида рада Љубовија

Општинска организација пензионера и инвалида рада Љубовија је добровољна, социјално- хуманитарна организација, која окупља пензионере ради остваривања заједничких интереса, заштите и унапређења њихових животних услова као и задовољавање њихових потреба.

ОО пензионера и инвалида рада Љубовија организује разне облике самопомоћи својим члановима: организује снадбевање пензионера намирницама, огревом и другом робом по повољним ценама и условима плаћања.Такође ово удружење организује Клубове и Секције пензионера као и друге видове дружења и културно забавних активности.

У оквиру ОО пензионера и инвалида рада Љубовија постоје:
  • Секција за помоћ угроженим пензионерима,
  • Секција за културно – забавни живот,
  • Секција актива жена.


За обављање циљева и задатака организације остварују се потребна финансијска средства путем чланарине својих чланова чију висину одређује Скупштина пензионера, добровољних прилога чланова, донација друштвено – политичких организација, поклона као и делатношћу Клуба пензионера. На основу усвојеног плана и програма Општинска управа општине Љубовија учествује са одређеном висином средстава у функционисању ове организације.

Укупна средства Општинске организације пензионера и инвалида рада Љубовија распоређују се по плану прихода и расхода, а у складу са Програмом рада.