ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Социјална заштита
Облици социјалне заштите су директно везани за центре и то једним својим делом за функције града, а другим за функције републике. Сви постојећи носиоци социјалне заштите на територији општине Љубовије су лоцирани на територији градског насеља. Социјалну заштиту обављају следеће службе: Центар за социјални рад, ОО Црвеног крста, Национална служба за запошљавање, Републички завод за здравствено осигурање и Републички фонд за пензионо и инвалидско осигурање.


Центар за социјални рад

Као специјализована установа у систему социјалне заштите, врши заштиту права и интереса грађана и њихових породица чиме се непосредно остварују различити видови њихове социјалне и правне заштите (послови на заштити лица погођених стањем социјалне потребе: помоћ у решавању стамбених проблема, обезбеђивање минималних услова становања, заштита остарелог становништва, нега и помоћ у кући старим лицима, рад на сузбијању злостављања, саветовалишта, превентивни рад и сл.). Број корисника права на материјално обезбеђење и других материјалних права се повећава, што се нарочито односи на децу и омладину са угроженом породичном ситуацијом и остарела лица без породичног старања и средстава за живот.


Организација Црвеног крста Љубовија

Организација Црвеног крста Љубовија бави се искључиво социјалном заштитом становништва и хуманитарним акцијама које су по програму Црвеног крста Србије.

Послове у Црвеном крсту обавља једно запослено лице и седам волонтера. У 2009.години ова организација имала је 972 члана подмладка и омладине.

Црвени крст у Љубовији остварује добру сарадњу са хуманитарном организацијом BLUTHSWOOD ROCHESTER из Велике Британије, која је у прошлој години помогла са донацијом од 10.000 килограма разних артикала који су подељени избеглим,прогрнаним и расељеним лицима који су са боравком на територији наше општине као и социјално угроженом становништву општине Љубовија. Такође, Цевени крст Љубовија остварује добру сарадњу са Центром за социјални рад Љубовија.

На подручју општине Љубовија чланство Црвеног крста је организовано по територијалном принципу у месним заједницама, по радном принципу у предузећима и установама.


РЗ за здравствено осигурање и РФ за пензионо и инвалидско осигурање

Основна делатност РЗ за здравствено осигурање и РФ за за пензионо и инвалидско осигурање је пужање услуга у остваривању права на здравствену заштиту и права коришћења инвалидских и пензионих фондова.


Национална служба за запошљавање

Пружа услуге посредништва у запошљавању незапослених лица.